logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

นายสุรัตน์ หอมทวี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565
 
 
นางยุพิน จงจัดกลาง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562
 
 
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559
 
 
นายสุพจน์ รักษ์กำปั่น
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557-2558
 
 
นางสาวศิริภรณ์ กุลบุศย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553-2557
 
 
นายชาญณัฐ แก้วมณี
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551-2552
 
 
นายวรเชษฐ์ ทับทิม
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551
 
 
นายสุพจน์ รักษ์กำปั่น
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2554-2551
 
 
 
5 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2551 ครั้ง