logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564 สธพ.พิษณุโลก จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น TRD SMART PAY แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวการแอปพลิเคชั่น TRD SMART PAY ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล.386 (บางส่วน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์และอาหารจากชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

- | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าท...
  19 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 นายวิรัช เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเ...
  7 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 สธพ.พิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมการขอใช้ที่...
  5 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง