logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2567 นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของ สธพ.พิษณุโลก พร้อมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 มีนาคม 2567

นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ดูสภาพข้อเท็จจริงที่ราชพัสดุ จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย

 • ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล.421 (แปลงที่ตั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเดิม) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อวางแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
 • ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล.378 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามโครงการสำรวจอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรม ที่ควรอนุรักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ จำนวน 2 อาคาร
  - อาคารขุนพิเรนทรเทพ เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานป่าไม้จังหวัดพิษณุโลกเดิม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2467
  - อาคารพระสวัสดิราช เป็นบ้านพักเจ้าพนักงานป่าไม้ภาคพิษณุโลกและเป็นที่ทำการ (เดิม) สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2456
 • ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล.486 (บางส่วน) ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ซึ่งรับคืนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอใช้เพื่อเป็นที่ตั้งกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 6 พิษณุโลก และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

อัลบั้มภาพ

5 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 27, 29 มี.ค.2567 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเ...
  29 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • เมือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายสุรันต์ นุ้ยป้อม ธนารักพื้นที่พิษณ...
  7 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • วันจันทร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วม...
  วันจันทร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียร...
  8 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง