logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2563 ธพ.พิษณุโลก ร่วมกับ คบจ.พิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหาร คบจ.พิษณุโลก ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ณ บริเวณสวนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2563 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล.386 (บางส่วน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์และอาหารจากชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

28 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564 สธพ.พิษณุโลก จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น T...
  -
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 สธพ.พิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมการขอใช้ที่...
  5 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 25-27 ม.ค.2564 นายวิรัช เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี...
  28 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง