logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นพิษณุโลก ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรพัฒนาคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ระยะ 2 (พ.ศ.2566-2570)

สำนักงานธนารักษ์พื้นพิษณุโลก ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรพัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลกผ่านการประเมินองค์กรคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

อัลบั้มภาพ

8 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ...
  21 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อ...
  23 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ย...
  11 ตุลาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 142 ครั้ง