logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ

พระพุทธชินราชงามเลิศ

ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร

สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ

หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก

ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

วัน12สิงหา

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

 

จังหวัดพิษณุโลก